Zpracování osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost ACROBAT studio s.r.o., se sídlem Dolní Palava 2569/36, 678 01 Blansko, IČ: 07707380 , zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, v oddíle C, vložce 109742 (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název firmy, e-mail a telefonní číslo. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí marketingových služeb a Správce je bude zpracovávat po dobu 2 let.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat e-mail na adresu info@acrobatstudio.cz nebo dopis na adresu společnosti ACROBAT studio s.r.o., Dolní Palava 2569/36, 678 01 Blansko

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.